Răspunderea juridică este un raport juridic instituit de regulă de către un organ competent de stat ,în urma săvîrșirii unei fapte ilicite,de către un făptuitor ,cel din urmă fiind ținut să execute o sancțiune juridică corespunzătoare faptei săvîrșite. Observăm într-un raport de răspundere juridică prezența necesară a statului judecătorul ,procurorul,ofițerul de urmărire penală ,organul serviciului vamal,organul de interne. În afară de stat în raportul juridic de răspundere juridică participă făptuitorul și victima (sau partea prejudiciată)