Evaluarea și consilierea psihologică este definită drept „un tip de intervenţie prin care se urmăreşte sugerarea unui mod de a proceda, a unui mod de comportare ce trebuie adoptat într-o situaţie dată, sau, în general, în viaţă şi în activitatea cotidienă” (I. Al. Dumitru).

„O activitate psihologică profesionistă centrată pe relaţia de ajutor în situaţiile de criză personală sau colectivă, de impas existenţial iminent sau trenant, de dificultate în adaptare, relaţionare şi adaptare socială” (I. Mitrofan). Consilierea și evaluarea psihologică include problematici multiple, de la cele educaţionale la cele de reabilitare  socială, de la cele desuport psihoemoţional şi social, la cele de adaptare şi integrare comunitară. Asistenţa psihologică a devenit un deziderat al lumii contemporane dat fiind atât complexitatea societăţii, cât şi creşterea nivelului de cultură psihologică, ceea ce implică şi dorinţa individului de a se cunoaşte şi de a se dezvolta. Dezvoltarea serviciilor de consiliere și evaluare psihologcă presupune un nivel evoluat al societăţii şi reprezintă unul dintre criteriile de maturitate al oricărei comunităţii.