Cursul înglobează în sine Problemele practice ale filosofiei, profilat într-o măsură cântărită şi la o justă valoare, constituind o experienţă intelectuală indispensabilă omului. Calea gândirii filosofice este grea şi pentru a o urma omul trebuie să depună eforturi, să utilizeze toate capacităţile sale intelectuale, altfel problematica va rămâne pentru el inaccesibilă. Aceasta poate fi lămurit prin faptul că filosofia pătrunde în adâncurile existenţei şi acţiunilor umane, impune necesitatea de a medita pe marginea unor fenomene inaccesibile bunului simţ, ea mai degrabă abordează probleme şi depistează contradicţii decât oferă soluţii definitive.