Drept civil III (Teoria generală a obligațiilor civile) este o disciplină fundamentală în învăţământul juridic superior, făcând parte din componenta fundamentală a planului-cadru de studii superioare, ciclul I. Este un curs obligatoriu pentru procesul de formare a viitorilor juriști. 

Scopul cursului constă în transmiterea către studenţi a unui volum important de cunoştinţe de bază privind teoria generală a obligațiilor. În concret, prin studierea acestei discipline se urmărește însuşirea de către studenţi: a conceptului de „obligație civilă” şi semnificaţiei juridice acesteia; a izvoarelor de obligații civile; a categoriilor de obligații civile; a formelor de executare a obligațiilor civile; a formelor de stingere a obligațiilor civile; a formelor de transmitere și transformare a obligațiilor civile; a distincției dintre răspunderea civilă contractuală și răspunderea civilă delictuală etc.

Cunoştinţele obţinute în cadrul studierii disciplinei Drept civil III (Teoria generală a obligațiilor civile) sunt indispensabile celor care urmează să îmbrăţişeze nobila profesie de jurist, întrucât ramura dreptului civil este una fundamentală în sistemul de drept contemporan şi constituie piatra de temelie a dreptului privat.