Unitatea de curs "Drept constituţional" este inclusă în planul de studii pentru specialitatea "Drept" şi "Criminologie şi ştiinţe penale" ca fiind una fundamentală în vederea pregătirii viitorilor jurişti şi jurişti-criminologi. Scopul unităţii de curs constă în transmiterea studenţilor de cunoştinţe privind evoluţia instituţiei statului, bazele organizării de stat, cunoaşterea conţinutului Constituţiei Republicii Moldova, instituţiile publice de stat, instituţiei jurisdicţiei constituţionale precum şi formarea deprinderilor de a interpreta şi aplica prevederile actelor normative în diverse situaţii concrete, de a găsi soluţiile juste. 

Tematica cursului este formulată astfel încât să stimuleze gândirea independentă a studenţilor, interesul pentru cunoaşterea problemelor din activitatea practică, să dezvolte preocuparea pentru studiul individual sistematic. Dreptul constituţional are menirea de a completa pregătirea juridică fundamentală a viitorilor profesionişti prin oferta de tipuri de raţionare metodică specifice disciplinelor juridice şi, anume, tratează o serie concretă de strategii didactice - metode, forme şi modalităţi de organizare a predării-învăţării-evaluării disciplinelor juridice.