Criminalitatea este un fenomen social, de aceea ea nu poate să fie înțeleasă fără a avea o pregătire sociologică îndeajuns de temeinică. Crima are aceleași trăsături pe care le are orice fenomen social. Ea se supune, în elgală măsură, față de legile sociologice, ca și celelalte fenomene sociale, chiar dacă se supune, în același timp, și legilor criminologice. Pe de altă parte, criminalitatea este înrîurită de o mulțime de factori sociali, care dacă numărul factorilor care se răsfrîng asupra acesteia nu se mărginește la cei sociali. Prin urmare, un specialist în criminologie are nevoie de cunoștințe sociologice, care dau o descriere a fenomenlor și proceselor sociale de căpătîi. Nu în ultimul rînd, cunoștințele sociologice foloses la descoperirea măsurilor de prevenire a purtărilor criminale. O dată ce crimele atîrnă de factori sociale, este nevoie de pîrghii sociale pentru a-i înăbuși sau înlătura. O cunoaștere a societății face cu putință o folosire a instituțiilor sociale, pentru prevenirea criminalității. Sociologia este un curs de specialitate (la alegere), care face cu putință o stăpînire adîncită a cuoștințelor sociologice. Ținta disciplinei „Sociologie” este de a adăuga cunoștințe despre societate, dîndu-i o pregătire adîncită în materie de fenomene, procese și instituții sociale, precum și formarea deprinderilor și priceperilor de aplicare a acestor cunoștințe în prevenirea nerepresivă a criminalității și de organizare a acestei activități. Datorită acestui curs, specialistul în domeniul criminologiei și științei penale va înțelege fenomenele sociale, sistemul și structura socială, relațiile sociale, statusurile și rolurile și, deci, latura socială a criminalității; va cunoaște un șir de instituții sociale și controlul social asupra purtărilor omenești; va putea să folosească cunoștințele sociologice pentru a înțelege primejdia socială a purtărilor criminale; va putea să folosească pîrghiile sociale pentru gîndirea măsurilor de prevenire a criminalității; va fi pregătit să descopere urmările sociale ale criminalității. După însușirea cunoștințelor predate și formarea deprinderilor și priceperilor de aplicare a cunoștințelor însușite, specialistul va fi pregătit într-o măsură mai mare pentru o activitate de prevenire, mai ales nerepresivă, a criminalității.