Datorită acestui curs, specialistul va putea să înțeleagă deosebirea dintre această activitate și altele, va înțelege în ce constă activitatea de asigurare a securității criminologice, va ști ce înseamnă și va putea să deosebească primejdiile și amenințările criminale, clasificîndu-le după nevoile de organizare a lucrului de asigurare a securității criminologice, va cunoaște și va fi în stare să aplice principiile asigurării securității criminologice în felurite împrejurări, va cunoaște sarcinile de căpătîi pe care trebuie să le îndeplinească cel care răspunde de asigurarea securității criminologice, va ști din ce este alcătuită și care sînt principalele etape ale activității de asigurare a securității criminologice, va cunoaște și va putea să aplice metodele de asigurare a securității criminologice.