Criminalitatea este un fenomen obștesc de masă. Bunăoară, circa 30-40 de mii de infracțiuni sînt înregistrate anual în Republica Moldova. Această însușire cere aplicarea unor metode statistice de cunoaștere a fenomenului. Pe de altă parte, prevenirea criminalității presupune un număr însemnat de specialiști. Bunăoară, numai efectivul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova numără circa 20 de mii de lucrători. Și de această dată este nevoie de metode statistice de cunoaștere a resurselor și de planificare a activității anticrimă. Cunoașterea criminalității ține nu numai de munca cercetătorilor, ci și a practicienilor. Cercetătorii desfășoară cercetări științifice, iar practicienii fac analize, preziceri, expertize și evaluări. Uneori, este cu neputință a înfăptui astfel de acțiuni fără aplicarea metodelor statistice du cunoaștere a stării de fapt, adică a criminalității și a activității anticrimă. De pildă, socotirea părții minorilor în întregul criminalilor, învederarea locurilor-focar de criminalitate sau socotirea sarcinii medii a ofițerilor de urmărire penală sau a procurorilor.