Drept procesual civil este o disciplină fundamentală în învăţământul juridic superior, făcând parte din componenta de specializare (de orientare spre specialitate) a planului-cadru de studii superioare, ciclul I. Este o unitate de curs obligatorie în structura formativă de bază pentru pregătirea viitorului specialist. Dreptul procesual civil este o disciplină fundamentală necesară a fi studiată şi cunoscută de orice jurist, indiferent de domeniul de specializare. Studierea Dreptului procesual civil oferă posibilitatea cunoaşterii modalităţilor de realizare, prin intermediul forţei coercitive a statului, a raporturilor juridice de drept substanţial (material), fiind astfel, în strânsă legătură cu alte ramuri ale sistemului de drept (precum: dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul administrativ, dreptul comercial, dreptul funciar, deptul locativ, dreptul transporturilor etc.). Disciplina dată constituie o continuare logică şi indispensabilă a altei discipline fundamentale, cum este Dreptul civil. Atât activitatea practică, cât şi studiul dreptului este de neconceput fără această ramură fundamentală a sistemului de drept.