Psihologia clinică este știința care studiază mecanisme psihologice implicate în starea de sănătate și boală. Ea este o ramură teoretică și aplicativă a sistemului științelor psihologice care studiază factorii psihologici implicați în starea de sănătate și de boală a ființei umane, fiind   focalizată pe aspect de promovare a sănătății și prevenție a patologiei. Este știință fundamentală de activitate profesională, care este orientată   spre optimizarea resurselor psihice a omului și a posibilităților sale de  adaptare, la armonizarea dezvoltării psihice, ocrotirea sănătății, înfruntarea  suferințelor și reabilitarea psihică. Psihologia clinică se consideră una dintre cele mai vaste și dezvoltate ramuri ale psihologiei.