Cursul înglobează în sine Problemele practice ale filosofiei, profilat într-o măsură cântărită şi la o justă valoare, constituind o experienţă intelectuală indispensabilă omului. Întrucât fiecare domeniu al ştiinţei îşi are obiectul şi metoda adecvată, studiul acestuia (domeniu) este prefaţat de o introducere în care sunt tratate probleme privind metodele şi sursele de investigaţie, funcţiile, categoriile şi principiile disciplinei în cauză, înrudirile cu alte discipline etc. Calea gândirii filosofice este grea şi pentru a o urma omul trebuie să depună eforturi, să utilizeze toate capacităţile sale intelectuale, altfel problematica va rămâne pentru el inaccesibilă. Aceasta poate fi lămurit prin faptul că filosofia pătrunde în adâncurile existenţei şi acţiunilor umane, impune necesitatea de a medita pe marginea unor fenomene inaccesibile bunului simţ, ea mai degrabă abordează probleme şi depistează contradicţii decât oferă soluţii definitive.

Institutul de Criminologie oferă o pregătire criminologică fundamentală în cadrul specialității „Criminologie și științe penale”, care permite absolvenților să își desfășoare activitatea profesională în domeniul anticrimă, în calitate de Criminolog