Acest curs este destinat pregătirii profesorilor-formatori pentru desfășurarea activităților de formare profesională continuă a studenților în tehnologia învăţământului la distanță/e-Educaţie.

Acest model de instruire poate fi determinat ca metodă, care se bazează prioritar pe necesităţile individuale ale studentului/cursantului şi nu pe interesele profesorului sau ale instituţiei, oferindu-i posibilitatea de a decide de sine stătător ce, când, unde şi cum să înveţe. Această libertate de învăţare schimbă rolul profesorului din izvor al cunoştinţelor în ghid, îndrumător, facilitator al procesului de instruire. Pentru asigurarea accesului la asemenea instruire se utilizează, în special, metodele învăţământului la distanta mediate de avantajele oferite de către noile tehnologii informaţionale.