Ştiri site

Vă salut și bine ați venit pe platforma Moodle pentru realizarea cursurilor online

by Valeriu Bujor -

Cursurile online pe platforma Moodle, sunt focusate pe interacțiunea și construirea colaborativă a conținutului educațional al cursului, care este în continuă dezvoltare.

• Dacă sunt întrebări sau sugestii vă rugăm să ne scriți.
Available courses

Cursul înglobează în sine Problemele practice ale filosofiei, profilat într-o măsură cântărită şi la o justă valoare, constituind o experienţă intelectuală indispensabilă omului. Întrucât fiecare domeniu al ştiinţei îşi are obiectul şi metoda adecvată, studiul acestuia (domeniu) este prefaţat de o introducere în care sunt tratate probleme privind metodele şi sursele de investigaţie, funcţiile, categoriile şi principiile disciplinei în cauză, înrudirile cu alte discipline etc. Calea gândirii filosofice este grea şi pentru a o urma omul trebuie să depună eforturi, să utilizeze toate capacităţile sale intelectuale, altfel problematica va rămâne pentru el inaccesibilă. Aceasta poate fi lămurit prin faptul că filosofia pătrunde în adâncurile existenţei şi acţiunilor umane, impune necesitatea de a medita pe marginea unor fenomene inaccesibile bunului simţ, ea mai degrabă abordează probleme şi depistează contradicţii decât oferă soluţii definitive.

Comunicarea eficienta

Cursul se adresează studenților Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, pentru îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare, prin stimularea unui mediu comunicativ, creativ şi profesional.

Suportul de curs, la unitatea didactică Teoria generală a dreptului, a fost conceput în baza materialelor elaborate de autori pentru studenții Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, în concordanță cu planul de învățământ la specialitatea Drept, însă poate fi de real folos tuturor celor interesați de problemele de drept. Teoria generală a dreptului este o știință juridică fundamentală, care oferă cunoștințe juridice cu caracter introductiv, inițiind studenții în domeniul vast al dreptului. Notele de curs prezintă selectiv, sintetic și într-un mod accesibil categorii, noțiuni și concepte referitoare la drept și stat, prin metode adecvate însușirii lor eficiente.